Behandling

BEHANDLING

INDIVIDUEL TERAPI

Terapeutiske forløb kan være af både kortere eller længere varighed alt efter dine behov og ønsker. Hvert forløb indledes med en samtale om dig og hvorfor du har henvendt dig og hvad har du et ønske om skal forandres? Vi forsøger sammen at indkredse en problemstilling og samarbejder om at finde en måde at tilrettelægge samtalerne som er meningsfuld og brugbar for dig.


Bliver vi enige om et afgrænset fokus for samtalerne vil forløbet typisk være af kortere varighed. Hvis du ønsker at arbejde med nogle dybere  personlighedsmæssige og relationelle vanskeligheder, vil forløbet ofte være af længere varighed.


Jeg er uddannet og trænet i psykodynamisk behandling, men har desuden kendskab til både kognitiv og adfærdsterapeutisk behandling samt mindfullness og ACT (Acceptance and Commitment Therapy). Jeg er aktuelt under uddannelse i intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP).


Jeg mener, at det er vigtigt at tilpasse den terapeutiske metode til det enkelte menneske, som opsøger hjælp. Jeg tilbyder psykoterapeutisk behandling indenfor flg. områder:      


SPISNING, KROP OG PERSONLIGHED


 • Spiseforstyrrelser
 • Tvangsmotion/
  træningsafhængihed
 • Selvskade
 • Perfektionisme
 • Personlighedsmæssige vanskeligheder
 • Problemer i parforhold, familien eller venskaber
 • Personlighedsforstyrrelser
 • Kønsidentitet

STRESS, BELASTNINGER, ANGST OG SELVVÆRD


 • Stress og udbrændthed
 • Mobning og trivselsproblemer
 • Akutte belastningsreaktioner
 • Angst- og tvangslidelser (OCD)
 • Selvværdsproblemer og usikker identitet

DEPRESSION OG LIVSKRISER


 • Tristhed og depression
 • Livskriser
 • Sorg og tab
 • Skilsmisse
 • Fysisk og psykisk sygdom hos en selv eller pårørende
 • Separationer fra nære andre
 • Traumerelaterede oplevelser og eftervirkninger