Supervision

SUPERVISION

Jeg er godkendt specialist og supervisor i psykoterapi med unge og voksne af Dansk Psykologforening og Dansk Psykiatrisk Selskab


Supervision 
Jeg tilbyder supervision til psykologer, læger og andre behandlere indenfor behandlings- og omsorgssektoren. Supervisionen kan foregå individuelt eller i gruppe og med fokus på terapeutisk behandlingsarbejde (individuelt og grupper), miljøterapeutisk arbejde samt betydningen af behandlingsarbejdet i bestemte organisationer/systemer. Jeg har særlig erfaring med spiseforstyrrelser og personlighedsforstyrrelser samt miljøterapeutisk døgnbehandling af psykisk syge unge.


Supervisionsforløb kan både være enkeltstående sagssupervision og længerevarende supervisionsforløb. Jeg tilbyder supervision indenfor flg. områder:

  • Supervision af psykoterapeutisk arbejde
  • Supervision af miljøterapeutisk behandlingspersonale indenfor psykiatrien og socialpsykiatrien
  • Supervision i forhold til autorisation (individuelt eller i grupper)
  • Supervision i forhold til specialistgodkendelse i psykoterapi (individuelt eller i grupper)
  • Supervision af praktiserende læger
  • Supervision af supervision (supervisorgodkendelse)


Gruppesupervision for psykologer på vej mod autorisation og specialist
Det er muligt at etablere supervisionsgrupper for psykologer på vej mod autorisation, som har behov for 40 timers ekstern supervision. Gruppen vil typisk bestå af 4-5 personer. Forløbet kan aftales efter deltagernes ønske.

Det er ligeledes muligt at etablere supervisionsgrupper for psykologer på vej mod specialist.


Egenterapi/personligt udviklingsarbejde – for psykologer og læger
I forbindelse med psykologers og lægers specialistefteruddannelse er det muligt at tilbyde forløb med fokus på personligt udviklingsarbejde/egenterapi. Dette kan både foregå individuelt og i gruppe.